Poetica 5:
Rausch. States of Euphoria.

Information · Omslag · Förord · Innehåll

Information

Dikter, prosa, essäer · På tyska · Redaktör: Aris Fioretos · Tübingen: Konkursbuch Verlag, 2019, 152 sidor · ISBN: 978-3-88769-698-6

Omslag

Sedan tidernas början söker poesin närheten till ruset. Förr »bevingades« orden, idag betraktas vederkvickelsen snarare som en »high«. För den som önskar uppnå högre medvetandetillstånd förefaller varje medel rätt. Till den förtrollning som musernas kyss en gång skänkte har numera opiumets tankegirlanger, kokainets kickar och ecstasyns happy face sällat sig. Men var befinner sig poesin när den är »utom sig«? Hur ser kontrollförlustens språk ut? Och finns de verkligen: den artificiella paradisen?

Dikter, prosa och essäer av Günter Blamberger, Mircea Cartarescu, Oswald Egger, Aris Fioretos, Christian Kracht, Mara Lee, Lebogang Mashile, Agi Mishol, Ernst Osterkamp, Marion Poschmann och Jo Shapcott.

Förord

»Man kan falla i höjden, liksom i djupet.«
(Friedrich Hölderlin)

Vad vore poesin utan himlen? Ingen dikt utan jubel, exaltering, hänryckning. Inspiration och eufori hör till grundutrustningen, strävan i vertikalen förblir program. Sedan tidernas början söker poesin därför närheten till ruset. Förr »bevingades« orden, idag betraktas vederkvickelsen snarare som en »high«. För den som önskar uppnå högre medvetandetillstånd förefaller varje medel rätt. Till den förtrollning som musernas kyss en gång skänkte har numera opiumets tankegirlanger, kokainets kickar och ecstasyns happy face sällat sig. Men var befinner sig poesin när den är »utom sig«? Hur ser kontrollförlustens språk ut? Och finns de verkligen: den artificiella paradisen?

Om känslan av att förlänas vingar har en skugga vore det djupsinnet. Ty vad betyder ord utan tyngdkraften, denna dragning som jordens rikedomar utövar? Dikter må lätta, men lämnar aldrig atmosfären. Eller för att tala med Tomas Tranströmer: Det finns dagar då »ett kilo väger 700 gram, inte mera.« Vore de övriga 300 grammen poesins hemliga vikt?

Sidan 9.

Innehåll

Aris Fioretos: Vorwort

S. 9

Ernst Osterkamp: Abenddämmerung

S. 11

Mircea Cărtărescu: Die Liebe

S. 19

Mara Lee: Der Hass und die Liebe (Auszug)

S. 33

Oswald Egger: So gesehen

S. 41

Lebogang Mashile: Bones / Knochen
Vulva Volcanoes / Vulkanische Vulven

S. 49

Agi Mishol: Ein Gedicht schreiben
/ Offenbarung

S. 61

Christian Kracht: Masahikos Traum vom Feuer

S. 75

Marion Poschmann: Hundenovelle (Auszug)

S. 85

Jo Shapcott: A Bubble Stem of Grace / Anmut in
einem Sprechblasenhals. Bodywork / Körperarbeit
I Tell the Bees / Ich teile Bienen mit

S. 93 

Aris Fioretos: Kärleksförklaring till fröken Ur /
Liebeserklärung an Fräulein Uhr
Gänsehautelegie – Die Pilotin im Bad

S. 105

Günter Blamberger: Tonisches und Toxisches. Über Rausch und Kunst

S. 119

Marta Dopieralski: Noch einen Kurzen

S. 139

Beiträgerinnen und Beiträger

S. 144