På förekommen anledning

28.ix.20

Detta övervärderade pronomen, »jag« – –