Paul Celan:
Ausgewählte Gedichte

Information · Omslag

Information

Redaktör Poesi · På tyska · Berlin: Suhrkamp, 2011, 263 sidor · Med efterord · Med raderingar av Gisèle Celan-Lestrange · ISBN: 978-3-518-22461-8

Omslag

... ännu finns

sånger att sjunga bortom

människorna.

Paul Celan (1920-1970) är och förblir väl det tyska språkets viktigaste poet efter andra världskriget, efter Shoah. Till skillnad från Ausgewählte Gedichte (BS 264), som publicerades för fyrtio år sedan, samma år som Celan dog, kan detta nya urval gripa tillbaka på det rika material som föreligger i de båda stora verkutgåvorna på Suhrkamp Verlag. De sluter en lucka i den stora samlingen av diktsamlingar från de moderna klassiker som föreligger i Bibliothek Suhrkamp.

*

Urval och efterord av Aris Fioretos. Med raderingar av Gisèle Celan-Lestrange.