Babel:
Festschrift für Werner Hamacher

Information · Omslag

Information

Redaktör · På tyska · Weil am Rhein: Urs Engeler, 2008, 320 sidor · Med talrika bilder · Omslag: Hinrich Weidemann · ISBN: 978-3-938767-55-9

Omslag

Sedan över trettio år ägnar sig Werner Hamacher åt tänkandets former och möjligheter i och mellan litteraturen, estetiken och filosofin. Hans uppmärksamhet gäller såväl upplysningstiden som den moderna epoken. I banbrytande essäer om Hegel, Schlegel och Heidegger, om Hölderlin, Kleist och Celan, i studier över pengar, generalstrejken och färgen blå visar han, alltid överraskande och annorlunda, att även förståelse måste förstås. Hamachers verk rör sig mellan grunderna och avgrunderna för tänkande och handlande, för tal, tigande och förstumning. Å ena sidan undersöker han vetandets fundament på vilka den mänskliga kunskapens byggnationer vilar, å andra sidan utforskar han de egendomliga djup som Kafka en gång kallade ”Babels schakt”.

Babel är en festskrift för Werner Hamacher som blir sextio år gammal i år, av internationellt renommerade konstnärer, akademiker och författare, men framför allt av vänner som vill fira hans verkande med en labyrintisk bok i vilken språk och gester, ord och bilder övergår i varandra.

Med bidrag av: Giorgio Agamben (Verona), Ian Balfour (York), Timothy Bahti (Paris), Andrew Benjamin (Monash), Susan Bernstein (Brown), Daniel Birnbaum (Frankfurt), Stefan Broser (Berlin), Eduardo Cadava (Princeton), Rüdiger Campe (Yale), Jean Daive (Paris), Paul Davies (Sussex), Hent de Vries (Johns Hopkins), Michael Donhauser (Maienfeld), Milad Douehi (Glasgow), Oswald Egger (Hombroich), Deborah Esch (Toronto), Peter Fenves (Northwestern), Paul Fleming (New York), Michael Fried (Johns Hopkins), Eleonore Frey (Zürich), Hans-Jost Frey (Zürich), Marc Froment-Meurice (Vanderbilt), Rodolphe Gasché (Buffalo), Andreas Gelhard (Bonn), Eva Geulen (Bonn), Anna Glazova (Northwestern), Wanda Golonka (Frankfurt), Wolfram Groddeck (Zürich), Fritz Gutbrodt (Rüschlikon), Norbert Haas (Berlin), Sophie Hamacher (Berlin), Christiaan Hart-Nibbrig (Lausanne), Daniel Heller-Roazen (Princeton), J. Hillis Miller (Irvine), Neil Hertz (Johns Hopkins), Dana Hollander (McMaster), Carol Jacobs (Yale), Birgit Kempker (Basel), Burkhardt Lindner (Frankfurt), Stefan Lorenzer (Frankfurt), Arne Melberg (Oslo), Jean-Luc Nancy (Strasbourg), Anders Olsson (Stockholm), Håkan Rehnberg (Stockholm), Hans-Jörg Rheinberger (Berlin), Elizabeth Rottenberg (DePaul), Avital Ronell (New York), Neil Sacamano (Cornell), Thomas Schestag (Johns Hopkins), Marianne Schuller (Hamburg), Annette Schwartz (Cornell), Henry Sussman (Buffalo), Rachel Tobias (Johns Hopkins), Sophie Tottie (Berlin), Cornelia Vismann (Frankfurt), Arnd Wedemeyer (Princeton), Hinrich Weidemann (Berlin) och Hanns Zischler (Berlin).

*

Werner Hamacher, född 1948, är professor för allmän och jämförande litteraturvetenskap vid Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Han har undervisat på många ställen, däribland i Amsterdam och Tel Aviv, vid New York University och Yale University, samt på Ecole Normale Supérieure i Paris. Vid sidan om en rad omtalade essäer och översättningar (av Nicolas Abraham och Maria Torok, Jean Daive, Jacques Derrida, Jorie Graham, Jacques Lacan och Paul de Man) har han bland annat publicerat pleroma (Ullstein, 1978), Entferntes Verstehen (Suhrkamp, 1998) och Maser (Max Hetzler, 2003). Senast utkom Philosophische Salons, utgivna av Elisabeth Schweeger (Schauspiel Frankfurt, 2007), och Heterautonomien (Diaphanes, 2008). Werner Hamacher är dessutom redaktör för serien ”Meridian – Crossing Aesthetics” på Stanford University Press.

Aris Fioretos, född 1960, studerade i Stockholm, Paris och vid Yale University. Han har publicerat en rad skönlitterära och vetenskapliga böcker och erhållit flera utmärkelser. På tyska utkom senast romanen Die Wahrheit über Sascha Knisch (2003). I höst utkommer essäboken Das Maß eines Fußes på Carl Hanser Verlag. Aris Fioretos bor och arbetar i Stockholm och Berlin.