Avtalad tid

Information · Omslag · Inledning · Recensioner

Information

Samtal · Med Durs Grünbein · Översättning: Wera Minth · Från tyska · Stockholm: Ersatz, 2012, 224 sidor, många bilder · Omslag: Håkan Liljemärker · Omslagsfoto: Thomas Florschuetz, 1995 · ISBN: 978-91-86437-65-7

Omslag

Under snart tjugo års tid har Aris Fioretos och Durs Grünbein stämt träff med varandra – ena gången i tevetornet på Alexanderplatz, andra gången bland sanddynerna i Mojaveöknen. Nu har de bärgat spillrorna av sina möten. I fem slingrande samtal funderar de över hundars lek med benknotor och värdet av pengar, men de dricker sig också berusade i ett helgtomt New York och drömmer om flygfiskar på färjan till Drottningholm. Av och till bekänner de till och med färg och utbyter minnen från det första umgänget med bokstäver – begynnelsen på det stora litterära äventyret.

När vännerna inte kan träffas skickar de vykort. Så tillkommer med tiden en rad frågor och svar, som hjälper dem att fylla de i grövsta luckorna i kunskapen om varandra.

»Din första upplevelse av språkets erotik?«

»Ett otäckt minne, håll i dig ...«

*

Aris Fioretos har givit ut ett dussintal romaner och essäer sedan debuten 1991. Senast utkom prosaboken Halva solen (2012). Han har erhållit många utmärkelser både i Sverige och utomlands, och översatt bland andra Friedrich Hölderlin, Vladimir Nabokov och Walter Serner till svenska. Han bor och arbetar i Berlin och Stockholm.

Durs Grünbein lever sedan 1986 i Berlin. Han debuterade 1988 och har sedan dess publicerat ett stort antal diktsamlingar, essäböcker och tolkningar av antika texter. Han har mottagit en rad renommerade priser och blivit översatt till tjugotalet språk. På Ersatz förlag föreligger fyra titlar, senast utkom dikturvalet Interiör med uggla.

Inledning

En svensk och en tysk, båda anhängare av det tryckta ordet, träffas några år efter murens fall. På herrelösa hundars manér får de genast lust att undersöka varandras revir. De hälsar på, nosar diskret runt i främmande hörn. Ännu anar ingen att vänskapen skall leda till en rad möten – varje gång på en ny ort: först i det återförenade Berlin, senare i västra USA, den nya tyska huvudstaden och New York efter attacken på World Trade Center, slutligen en mild vårdag i Stockholm.

Eftersom de ofta är på resande fot i dessa historiskt oroliga tider, lär de sig snart att uppskatta det lugna utbytet. Glädjen över återseendet gör att samtalen lätt hamnar på villovägar. Senare skall de betrakta utsvävningarna som en övning i att trampa vatten, medvetet ge sig hän åt ordens krokigheter och kalla det hela meanderslingor. På detta sätt håller de på i nästan tjugo år, med kortare och längre uppehåll. Vissa sammankomster spelas in, andra spökar en tid runt på anteckningslappar, mycket går förlorat. Ur mängden av notiser bärgas slutligen fem samtal. Ett ringa utbyte om man betänker mötenas intensitet.

Som brukligt i livet, drar de sig i det längsta för de mest brännande problemen. Alltför privata förfrågningar uteblir på grund av diskretion. Båda är rikligt försedda med vad de erfarit om varandra ur böckerna som med jämna mellanrum publiceras. Av och till försöker de mata den spontana nyfikenheten med vykort. Den enda regeln de kommer överens om är att inte tråka ut varandra med semesterhälsningar och reseintryck. Istället ägnar de sig åt en lekfull ritual. Så tillkommer frågor och svar, som hjälper dem att överbrygga de grövsta luckorna i kunskapen om varandra.

Sidorna 7–8.

Recensioner

”De två vännerna har en del att tala om, med litteraturen som vänskapens kärna. Deras samtal rör sig både om egna erfarenheter, europeisk historia och djupsinniga analyser av skrivandet.” – Curt Bladh, Gefle Dagblad

”[I]nget kallprat; här är alla intellektuella cylindrar vältrimmade och på ständigt högvarv.” – Per Helge, Västmanlands Tidning

”Här uppträder alltså två framgångsrika intellektuella i sina bästa år med olika livsbakgrunder: Fioretos som vistas i ett slags Ingenmansland mellan Sverige, Österrike och Grekland, Grünbein som vuxit upp i DDR med allt vad det innebär. . . . Resultatet har blivit ett innehåll med komik och djupt allvar, där början sker i Berlin 1995 och avslutas i Stockholm 2011. Ingenting i deras resonemang tycks främmande för tankens flykt i detta vindlande samtal. Hugskott, associationer jämte antaganden grundade mer på fantasi än på orubblig vetenskaplig grund delar utrymme med odiskutabel erfarenhet av världens tillstånd nu och då.” – Bo W. Jonsson, Borås Tidningar

”Världen är fånig, absurd, idiotisk – Fioretos och Grünbein försöker ställa sig utanför den och tänka större, men är hela tiden medvetna om att de största tankar riskerar att dras ned av verklighetens futtighet.” – Elise Karlsson, Dagens Nyheter

”Nivån är högsta tänkbara i detta intellektuella meningsutbyte. För stämtonen står ingen mindre än den franske filosofen Jacques Derrida. Såväl Fioretos som Grünbein befinner sig i en kontinental europeisk idétradition. Vad de åstadkommit är nedslag i vad som kunde kallas en aktuell samtidskänsla. Den ene är en av Tysklands mest uppburna poeter, den andre romanförfattare i frontlinjen i dagens svenska litteratur. De möts som jämspelta aktörer och tillhör samma cerebrala viktklass. Första gången i Berlin 1995 och innan de i maj 2011 skiljs åt, ombord på en Mälarbåt som just lagt ut från Drottningholm. Det är en fröjd att få ta del av deras eleganta, ofta spirituella konversation.” – Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

”I fem spirituella dialoger irrar författarna och essäisterna Grünbein och Fioretos här runt på kultursemiotiska villovägar. I briljanta analyser och med kvick humor avhandlar de under sina avtalade möten konstnärliga och språkliga, litterära och filosofiska spörsmål och lägger bokstavligen världen för sina fötter från tv-tornet på Berlin Alexanderplatz, ett hotell i Las Vegas eller en skärgårdsbåt i Stockholm. En cerebralt stimulerande uppvisning i tänkandets och samtalets svårbemästrade konst.” – Martin Lagerholm, Kristianstadsbaldet

”Den ironiska glimten finns där ofta. Men det finns en verklig grundsten för boken: en seriös och kunnig diskussion om vår samtid, sådan den gestaltat sig sedan andra världskriget.” – Bloggaren Thomas Nydahl, nydahlsoccident.blogspot.de

”[J]ag smäller av.” – Tina Persson, Smålands-Posten