Ariskopi
En bok om och till Aris Fioretos

Information · Medverkande · Förord

Information

Festskrift · Redaktör Cecilia Sjöholm · Stockholm: Ersatz, 2021, 240 sidor · Formgivning: Håkan Liljemärker · ISBN: 978-91-88913-42-5

Medverkande

Paul Auster · Anna Bengtsson · Magnus Bergh · Bigert & Bergström · Daniel Birnbaum · Mircea Cărtărescu · Love Derwinger · Kjell Espmark · Magnus Florin · Jörgen Gassilewski · Durs Grünbein · Gunnar D. Hansson · Gabriel Itkes-Sznap · Elfriede Jelinek · Stefan Jonsson · Mara Lee · Claudia Lindén · Arne Melberg · Lothar Müller · Ernst Osterkamp · Daniel Pedersen · Håkan Rehnberg · Mikael van Reis · Monika Rinck · Hans Ruin · Cecilia Sjöholm · Sophie Tottie · Jan Wagner · Sven-Olov Wallenstein · Ola Wallin · Magnus William-Olsson

Förord

Våren 2020, strax före det att pandemin stängde ner först Europa och sedan världen, firade Aris Fioretos sin sextionde födelsedag. Det var ett firande som bland annat ägde rum en eftermiddag på Södertörns högskola, och som krävde en efterföljd – författare, konstnärer och forskare presenterade texter och verk som alla handlade om Aris, eller på något sätt kommunicerade med Aris författarskap. I den här volymen har vi samlat dessa texter och verk, och en hel del utöver dessa, skrivna till Aris från vänner och kolleger världen över.

För de flesta är Aris känd som författare. Men han är också översättare, forskare och lärare. En författare som här tolkas av andra författare, direkt eller indirekt, och en forskare som tolkas av andra forskare. Vi, kollegerna på Södertörns högskola, som samlat texterna har inte velat göra detta till en traditionell akademisk vänbok. Vi har velat göra samlingen som Aris författarskap: både komplex och lätt, både akademisk och poetisk, med en samtidig känsla för absurditet och allvar. Vi har också velat göra boken som ett träd, med olika förgreningar, som sträcker sig åt olika håll: forskar- och lärarkolleger från Stockholm, författarvänner från den internationella scenen, konstnärer, röster som samlats genom åren från olika projekt. Aris som gick på gymnasiet i Lund, på universitet i Stockholm, flyttade till USA och Yale, spenderade tid som kulturråd i Berlin och arbetade på Humboldt, för att sedan ta sin plats som professor i estetik på Södertörns högskola. Den förflyttningen – som innehåller också andra krokar – speglar bara en liten del av Aris historia. Till den geografiska förflyttningen måste man också lägga ett långt författarliv som tar sig från översättningar av Derrida och Hölderlin, stora valfrändskapsprojekt om Nelly Sachs och Vladimir Nabokov, och vittomfamnande forskningsprojekt som Atlas, till djupt personliga romaner som Den siste greken, Mary och Nelly B:s hjärta, som funnit sin väg till breda läsekretsar.

Den bok som föreligger här är inte gjord med avsikten att spegla all denna mångfald. Den är avsedd att fira honom. Det som förenar dessa texter är en ton av värme, som riktar sig mot Aris. Firandet är över. Men värmen i tonen ligger kvar. Att vi valt att samla dessa texter, flera av dem skrivna inför en fest som nu är över, handlar om att de kan betraktas som ett slags tillfällesdikter. Tillfällesdikten är en urgammal genre, som handlar om att skriva en dikt som ska uppföras vid en festlighet. Märkligt nog är några av litteraturhistoriens största skatter kanske tillfällesdikter – som fragment av Sapfo, till exempel, som anses ha skrivits till bröllop. Här finner denna poetiska genre en samtida form.

En volym som denna kan inte göras utan engagemang av flera. Undertecknad har samlat texterna. Men som kan avläsas i detta förord finns det ett »vi« som arbetat fram boken. Och de kommer här: kollegerna på estetikämnet, framför allt Erik Wallrup och Åsa Arketeg, har hela tiden funnits med som stöd, hjälp och läsare. Astrid Grelz Andersson har varit redaktörsassistent och utan henne hade det inte blivit någon bok. Inte heller utan Ola Wallin, som arbetat med bokens utformning, och Håkan Liljemärker, som formgivit omslaget. Slutligen hade inte boken kommit till om inte alla bidragsgivare delat med sig av texter och bilder. För tillfället, och bortom det.

Cecilia Sjöholm