Peter Waterhouse:
Pappren mellan fingrarna

Information · Omslag · Utdrag · Recensioner · Länkar

Information

Översättning poesi · Från tyska · Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2011, 194 sidor · Med efterord · Grafisk form: Annika Lyth · ISBN: 978-46-22087-9

Omslag

Peter Waterhouse tillhör den samtida poesins intressantaste namn. Hans dikter rör sig genom mellaneuropeiska trakter, lika hemma bland Venedigs pålverk som på bosniska landsvägar. Tonen kan vara uppsluppen, nästan yster, men även vemodig eller bråddjupt allvarlig. Enkla som andetag och komplicerade som urverk visar hans dikter på poesin som en särskild livsform. Peter Waterhouse föddes i Berlin 1956. Han har en österrikisk mor och en engelsk far och är idag bosatt i Wien.

Utdrag

Större än stor i Savski Marof

Genom att resa och länge

färdas över gränserna

många bäckgränser

över åar, floder, fält

står eller ser jag vännen

stå framför det gröna

gränshuset. Hans ögon är gränslösa

ansiktet gränslöst, mycket större än stort.

Armarna långa som armar

munnen rund som en mun

rundningen rund som rund

håret kammat som kammat hår

skodd som skodd

händerna som händer

hänger som hängen

och han är linjelös

bäckfri utan gränsdragning.

Han förtullar, han skänker

han tullar och vinkar

han skrattar som han skrattar

har en röst inifrån

han är en ensam en

han har randlösa ögon

han gör mig för andra gången

till två, förändrar mig

han marofar som Marof

han lokar som Loka

han poljcantar som Poljcane

han vrhar som Vrh

och han fryser som i början av november

och han kan philipsa som Philips.

Jag ser vännen stå i S. Marof

och är et altera pars.

Här är en kort järnvägsstation

med korta perronger och spår och pauser

som små ögonbryn.

Han ser inte mitt pass

han frågar mig inte varthän?

 

Sidorna 85–86.

Recensioner

”Aris Fioretos har gjort en kristallisk och bildrent vacker översättning. . . . Jag skulle vilja döpa [Peter Waterhouses poesi] till ’realtidsrealism’, eftersom jag sällan har läst en poet som kan skapa så stark närvaro – jag är inte bara i dikten med hjärnan, utan också med kroppen. ’Här är / Miranda / Här är fiskaffären’. Här är jag.” – Aase Berg, Expressen

 

”En stor författare. Med de små delarna som redskap och stoff. . . . Titeln Pappren mellan fingrarna andas tröst – språkets materialitet som existentiell osviklighet. Men man kan också tala om pappren mellan stämband, tunga och gomsegel. I sjungandet, schwunget och ljudlikheten arbetar den här dikten som mest gripande med språket, också i svensk översättning. Språket hos Waterhouse är ett utpekat luftslott och en underbar hoppborg, med meningen darrande på målsnöret. Det är fantastiskt.” – Kristoffer Folkhammar, Aftonbladet

 

”Mycket i Waterhouses både sinnliga och skarpa poesi handlar om förflyttningar. . . . Man flyttar sig. Blir flyttad. Omplacerad. Hur lär man sig det? Hur lär man sig gå, på ett annat språk, i ett annat land, med andra byxor och busshållsplatser. . . . Peter Waterhouse är inte så mycket en galen exilromantiker med splittrad självbild som han är en pedagogisk poet med ett uppdrag." – Anna Hallberg, Dagens Nyheter

 

”Den gamla frasen att översättaren fyller en lucka i den svenska översättningslitteraturen blir . . . ohållbar, eftersom [Peter Waterhouse] i denna dikt etablerar den. Och på ett mästerligt sätt.” – Lars-Inge Nilsson, Borås Tidning

 

”[O]rd och ting och relationen dem emellan förblir laddad, öppen och skiftande i Waterhouses poesi – och i Fioretos skarpa översättningar. Det är en poesi som sätter tanken i rörelse, som förenar estetiska äventyr med politiska underströmmar – och ställer frågor med anspråk på en obruten aktualitet.” – Jesper Olsson, Svenska Dagbladet

 

”Aris Fioretos har gjort en stortartad insats med sina precisa tolkningar” – Eva Ström, Sydsvenskan

 

”Waterhouse klipper ihop associationer med en espri som man får gå långt för att hitta motsvarigheter till. . . . De långa, tumlande dikterna eller de oändliga sviterna av kortdikter upphäver avståndet mellan iakttagaren och det han iakttar. Han blir ett med äpplet. Eller ännu rättare sagt: Han blir intet med äpplet.” – John Swedenmark, Lo-Tidningen

Länkar

Samtal med Peter Waterhouse i Malmö (del 1), 11 april 2011

Samtal med Peter Waterhouse i Malmö (del 2), 11 april 2011