Om Nelly Sachs

Av Lena Jordebo · Babel, SVT · 11 november 2010

Nelly Sachs, »Werke«, kommenterad verkutgåva i fyra band, 2010–2011

»Flykt och förvandling«, bildbiografi, 2010