Om fäder

Med Jessica Gedin och Göran Rosenberg · Babel, SVT · 27 augusti 2012