Nelly Sachs, flykt och förvandling

Av Pia Forsgren och Gabriella Boode · Judiska teatern, Stockholm · 27 augusti 2014

»Flykt och förvandling«, bildbiografi (2010) · Nelly Sachs, Werke (2010–2011) · Editor Gabriella Boode