Re: the Rainbow

Information · Omslag · Innehåll

Information

Essäer · Redaktör · På engelska · Lund och Stockholm: Propexus och Iaspis, 2004, 92 sidor · Omslag: Mattias Givell · ISBN: 91-87952-31-7

Omslag

Få fenomen väcker så irriterande frågor rörande estetisk upplevelse och vår kulturellt betingade varseblivning som färg. Vare sig den förstås historiskt eller symboliskt, ideologiskt eller fysiologiskt, utgör färg en av de få kategorier som är genuint transdisciplinär till sin natur. Det finns färg såväl i en målning som i en symfoni, såväl i ett stycke text som i en film. Men hur kan färg inom de visuella konstformerna relateras, ja, översättas till färg på låt oss säga litteraturens eller musikens område? Med vilka medel försöker samtida konstnärliga praktiker undersöka men även osäkra de vanor och förståelseformer som styr varseblivningen och presentationen av färg i ett givet sammanhang? Vilka är de kulturella betingelser som gäller för det speficika medium i vilket färger framträder? Och vad, frågar man sig, är kromofobi?

Bidragen i Re: the Rainbow ställa dessa och andra frågor. Här presenteras sex olika försök att närma sig spörsmål om färg, kultur och andra underligheter. Boken innehåller bidrag av konstnärerna Tacita Dean och Spencer Finch, samt av forskarna David Batchelor, Aris Fioretos, Michail Iampolski och Fay Zika.

Innehåll

Foreword

Aris Fioretos  1

The Green Ray

Tacita Dean  9

Color as a Language

Michail Iampolski  15

Puzzles of Colour Scaling, Matching and Mixing

Fay Zika  35

Seven Attempts to Remember the Colors of the Swedish Flag From 6,320 Kilometers Away

Spencer Finch  53

A Study in Blue (Novalis)

Aris Fioretos  69

Colour Is . . . 

David Batchelor  87

Contributors, Credits  91