Omslagstext  ·  Recensioner  ·  Innehåll
 
Omslagstext

Denna utgåva av Nelly Sachs samlade verk innehåller vid sidan om hennes samlade lyriska produktion även sällsynta prosaarbeten och många sceniska dikter, däribland de opublicerade dramerna från 1960-talet. Därmed placeras exilförfattaren Sachs verk även till det yttre där det till sin rang alltid hört hemma: i den tyskspråkiga 1900-talslitteraturens centrum.

 

*

 

Aris Fioretos är svensk författare och huvudredaktör för den kommenterade utgåvan av Nelly Sachs samlade verk. Han har erhållit talrika utmärkelser för såväl sina översättningar – bland annat av Paul Auster, Friedrich Hölderlin och Vladimir Nabokov – som för sina egna verk, däribland från DAAD Künstlerprogramm, Svenska Akademien och All Souls College, Oxford. Hans senaste publikation på tyska var essäsamlingen Das Maß eines Fußes (2008). Hösten 2010 utkommer romanen Der letzte Grieche (Carl Hanser Verlag).

Recensioner

”Beskyddad och lekfull – sådan var den berlinska värld ur vilken Förintelsen brutalt slet ut författaren Nelly Sachs (1891–1970). Utsatt för fasansfullt lidande och ett vansinne som även hotade poeten personligen utvann hon sina dikter och texter ur detta ofattbara. Det gör gott att den nya bildbiografin jämte vandringsutställning (härnäst i Zürich och Dortmund) åskådliggör detta bittra levnadssammanhang med mycket nytt material.” – Gotthard Fuchs, Christ in der Gegenwart

 
”Den nya utgåvan är försedd med rikliga kommentarer av utgivaren: ett försök att visa Nelly Sachs som klassiker – och samtidigt skänka henne de nya läsare som hon förtjänar, och ett svar på det växande intresset för denna författare.” – Charlie Louth, Times Literary Supplement
 
”Inte minst måste man att beundra ett författaröde som knappt har något gemensamt med en författares sedvanliga litterära utveckling: en berättelse om försagdhet och bestörtning, påtvingad yttre tillbakadragenhet – och en sådan obruten inre styrka, ett lika självsäkert som självkritiskt fasthållande vid det egna livs- och skrivprojektet, som till slut . . . fick det största möjliga erkännandet. . . . När vi läser Nelly Sachs bevittnar vi födelsen av ett nytt litteraturspråk mitt i det fasansfulla.” – Frauke Meyer-Gosau, Literaturen
 
”Fyrtio år efter sin död erhåller ’judendomens sista poet på det tyska språket’ (Enzensberger) en omsorgsfullt redigerad och rikt kommenterad verkutgåva på Suhrkamp Verlag . . . Den som vill lära känna Nelly Sachs har nu alla möjligheter därtill . . .” – Angelika Overath, Neue Zürcher Zeitung
 
”Nelly Sachs dikter visar oss att det ännu existerar en ursprunglig sorts med-känsla bortom cyniskt förnuft och ironiska förvissningar . . . Om vi fortfarande önskar göra anspråk på innerlighet å vår känslovärlds vägnar, måste vi börja läsa Nelly Sachs på nytt.” – Jan Volker Röhnert, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 
”I Aris Fioretos omsorgsfulla och med stor fackkunskap redigerade utgåva presenteras för första gången etapperna i hennes skapande för scenen. Samtidigt lär vi känna en poet som under sitt åttonde levnadsdecennium estetiskt fullbordar steget in i det moderna.” – Carola Wiemers, Deutschlandradio Kultur
Innehåll

Band I: Dikter 1940–1950
Redaktör: Matthias Weichelt
Utkom: 22 februari 2010

 

Band II: Dikter 1951–1970
Redaktörer: Ariane Huml och Matthias Weichelt
Utkom: 22 februari 2010

 

”Är i främmande land
det är skyddat av 8
den heliga ögleängeln
Han är alltid på väg
genom vårt kött
stiftande oro
och beredande stoftet för flykt –”

Ur: Glödande gåtor

I maj 1940 flydde poeten Nelly Sachs (1891–1970) med ett av de sista flygplanen från Berlin till Stockholm. Så inleddes trettio års exil, under vilka ett lyriskt verk tillkom som 1966 förärades med nobelpriset i litteratur. Jämte vännen Paul Celan tillhör Sachs de viktigaste tyskspråkiga lyrikerna under efterkrigstiden. Från de upphöjda tonerna i hennes tidiga gravskrifter, över 1950-talets Flykt och förvandling, fram till det sena verkets drastiska Glödande gåtor: för denna författare utgjorde diktkonsten alltid en överlevnadsform som syftade till ett poetiskt ”genomsmärtande” av världen.

Med de båda centrala banden i den nya verkutgåvan presenteras och kommenteras Nelly Sachs lyriska verk nu för första gången kronologiskt, berikat med många hittills otryckta texter. Poeten betraktade ankomsten i Sverige på sommaren 1940 som början på sitt egentliga verk. Först genom Förintelsen blev hon till den författare som hon själv ville se sig som.

 

*

 

Band III: Sceniska dikter

Redaktör: Aris Fioretos
Utkom: 24 januari 2011

 

”Min dramatiska diktning är ett försök att genomtränga gränserna för det materiella ordet, för den materiella teatern. Vid detta försök sker en rörelse från bortom hittills kända språkgränser och ett återinförande bakom dessa. Allt är experiment.”

I maj 1940 flydde poeten Nelly Sachs (1891–1970) med ett av de sista flygplanen från Berlin till Stockholm. Så började trettio års exil, under vilka ett verk tillkom som 1966 ärades med nobelpriset i litteratur.

Band III av den nya kommenterade verkutgåvan innehåller samtliga sceniska dikter som poeten publicerade under sin livstid, samt ett dussintal opublicerade verk, främst från 1960-talet. Detta är gestiska stycken som erinrar om ömsom Beckett, ömsom Lorca, men ännu söker sin genre. För första gången kan läsaren följa Sachs utveckling från de tidiga efterkrigspjäsernas ”kultteater”, mot en scenisk diktning som genom dans, musik och mimkonst ville utvidga gränserna för det sägbara.

 

*

 
Band IV: Prosa och översättningar

Redaktör: Aris Fioretos
Utkom: 11 oktober 2010

 

”Jag lever ju alldeles tillbakadraget i Sverige. Jag hade ju ingen tillgång till den nya tyskspråkiga poesin. Var helt hänvisad till mig själv. Mitt språk… – Om jag får uttrycka det så: det har verkligen skänkt mig döden.”

Med yttersta nöd nådde Nelly Sachs 1940 Sveriges räddande strand. Detta band av verkutgåvan innehåller hittills opublicerade prosatexter som nedskrevs efter hennes lyckliga ankomst i det nya landet. I dagboksanteckningar, pristal och tillfällighetsarbeten, men också i omskakande meddelanden från åren av psykisk sjukdom blir de sena följderna av 1930-talets förföljelser synliga. Bandet innehåller även Sachs omfattande översättningar från svenska – en ”hjärtesak”, som hon själv menade, med vilken hon tvingades förtjäna sitt uppehälle under de första svåra exilåren. Dessa tolkningar tydliggör hur Sachs språk radikaliserades i kontakten med den svenska lyriska modernismen.

Genom denna första kommenterade utgåva rycker exilförfattaren Nelly Sachs verk även till det yttre åter in i den tyska 1900-talslitteraturens centrum.

 

Nelly Sachs:
Werke

Kommenterad utgåva i fyra band · Huvudredaktör: Aris Fioretos · Berlin: Suhrkamp, 2010–2011

ISBN: 978-3-518-42098-0

Beställ