Nelly Sachs, flykt och förvandling
Av Pia Forsgren och Gabriella Boode · Judiska teatern, Stockholm
27 augusti 2014