»Litteratur om mig själv? Nej, tack.«
9 november 2019