Hög av litteraturen
Dagens Nyheter
2 februari 1998