Litteraturens solidaritet och litteraturens förräderi