En självständighetsförklaring (och andra katastrofer)