Sedan över trettio år ägnar sig Werner Hamacher åt tänkandets former och möjligheter i och mellan litteraturen, estetiken och filosofin. Hans uppmärksamhet gäller såväl upplysningstiden som den moderna epoken. I banbrytande essäer om Hegel, Schlegel och Heidegger, om Hölderlin, Kleist och Celan, i studier över pengar, generalstrejken och färgen blå visar han, alltid överraskande och annorlunda, att även förståelse måste förstås. Hamachers verk rör sig mellan grunderna och avgrunderna för tänkande och handlande, för tal, tigande och förstumning. Å ena sidan undersöker han vetandets fundament på vilka den mänskliga kunskapens byggnationer vilar, å andra sidan utforskar han de egendomliga djup som Kafka en gång kallade ”Babels schakt”.

Babel är en festskrift för Werner Hamacher som blir sextio år gammal i år, av internationellt renommerade konstnärer, akademiker och författare, men framför allt av vänner som vill fira hans verkande med en labyrintisk bok i vilken språk och gester, ord och bilder övergår i varandra.

 

Med bidrag av: Giorgio Agamben (Verona), Ian Balfour (York), Timothy Bahti (Paris), Andrew Benjamin (Monash), Susan Bernstein (Brown), Daniel Birnbaum (Frankfurt), Stefan Broser (Berlin), Eduardo Cadava (Princeton), Rüdiger Campe (Yale), Jean Daive (Paris), Paul Davies (Sussex), Hent de Vries (Johns Hopkins), Michael Donhauser (Maienfeld), Milad Douehi (Glasgow), Oswald Egger (Hombroich), Deborah Esch (Toronto), Peter Fenves (Northwestern), Paul Fleming (New York), Michael Fried (Johns Hopkins), Eleonore Frey (Zürich), Hans-Jost Frey (Zürich), Marc Froment-Meurice (Vanderbilt), Rodolphe Gasché (Buffalo), Andreas Gelhard (Bonn), Eva Geulen (Bonn), Anna Glazova (Northwestern), Wanda Golonka (Frankfurt), Wolfram Groddeck (Zürich), Fritz Gutbrodt (Rüschlikon), Norbert Haas (Berlin), Sophie Hamacher (Berlin), Christiaan Hart-Nibbrig (Lausanne), Daniel Heller-Roazen (Princeton), J. Hillis Miller (Irvine), Neil Hertz (Johns Hopkins), Dana Hollander (McMaster), Carol Jacobs (Yale), Birgit Kempker (Basel), Burkhardt Lindner (Frankfurt), Stefan Lorenzer (Frankfurt), Arne Melberg (Oslo), Jean-Luc Nancy (Strasbourg), Anders Olsson (Stockholm), Håkan Rehnberg (Stockholm), Hans-Jörg Rheinberger (Berlin), Elizabeth Rottenberg (DePaul), Avital Ronell (New York), Neil Sacamano (Cornell), Thomas Schestag (Johns Hopkins), Marianne Schuller (Hamburg), Annette Schwartz (Cornell), Henry Sussman (Buffalo), Rachel Tobias (Johns Hopkins), Sophie Tottie (Berlin), Cornelia Vismann (Frankfurt), Arnd Wedemeyer (Princeton), Hinrich Weidemann (Berlin) och Hanns Zischler (Berlin).

 

*

 

Werner Hamacher, född 1948, är professor för allmän och jämförande litteraturvetenskap vid Johann Wolfgang Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Han har undervisat på många ställen, däribland i Amsterdam och Tel Aviv, vid New York University och Yale University, samt på Ecole Normale Supérieure i Paris. Vid sidan om en rad omtalade essäer och översättningar (av Nicolas Abraham och Maria Torok, Jean Daive, Jacques Derrida, Jorie Graham, Jacques Lacan och Paul de Man) har han bland annat publicerat pleroma (Ullstein, 1978), Entferntes Verstehen (Suhrkamp, 1998) och Maser (Max Hetzler, 2003). Senast utkom Philosophische Salons, utgivna av Elisabeth Schweeger (Schauspiel Frankfurt, 2007), och Heterautonomien (Diaphanes, 2008). Werner Hamacher är dessutom redaktör för serien ”Meridian – Crossing Aesthetics” på Stanford University Press.

 

Aris Fioretos, född 1960, studerade i Stockholm, Paris och vid Yale University. Han har publicerat en rad skönlitterära och vetenskapliga böcker och erhållit flera utmärkelser. På tyska utkom senast romanen Die Wahrheit über Sascha Knisch (2003). I höst utkommer essäboken Das Maß eines Fußes på Carl Hanser Verlag. Aris Fioretos bor och arbetar i Stockholm och Berlin.

Babel:
Festschrift für Werner Hamacher

Redaktör · På tyska · Weil am Rhein: Urs Engeler, 2008 · 320 sidor · Med talrika bilder · Omslag: Hinrich Weidemann

ISBN: 978-3-938767-55-9

Beställ
 

For over thirty years, Werner Hamacher has devoted himself to forms and possibilities of thought in and between literature, aesthetics, and philosophy. He has turned his attention to both the Enlightenment and Modernity. In pathbreaking essays on Hegel, Schlegel, and Heidegger, Hölderlin, Kleist, and Celan, in studies devoted to money, the general strike, and the color blue, he has demonstrated — always surprisingly and differently — that understanding, too, needs to be understood. Hamacher’s work oscillates between the grounds and abysses of thinking and acting, of speech and silence. On the one hand, he investigates the foundations of understanding upon which the edifices of human knowledge are based; on the other, he explores the curious depths to which Kafka once referred as the “pit of Babel.”

Babel is a Festschrift in honor of Werner Hamacher, who this year turns sixty, produced by internationally acclaimed artists, writers, and scholars, but above else by friends who wish to celebrate his œuvre with a labyrinthine work in which languages and gestures, words and images intersect.

 

With contributions by: Giorgio Agamben (Verona), Ian Balfour (York), Timothy Bahti (Paris), Andrew Benjamin (Monash), Susan Bernstein (Brown), Daniel Birnbaum (Frankfurt), Stefan Broser (Berlin), Eduardo Cadava (Princeton), Rüdiger Campe (Yale), Jean Daive (Paris), Paul Davies (Sussex), Hent de Vries (Johns Hopkins), Michael Donhauser (Maienfeld), Milad Douehi (Glasgow), Oswald Egger (Hombroich), Deborah Esch (Toronto), Peter Fenves (Northwestern), Paul Fleming (New York), Michael Fried (Johns Hopkins), Eleonore Frey (Zürich), Hans-Jost Frey (Zürich), Marc Froment-Meurice (Vanderbilt), Rodolphe Gasché (Buffalo), Andreas Gelhard (Bonn), Eva Geulen (Bonn), Anna Glazova (Northwestern), Wanda Golonka (Frankfurt), Wolfram Groddeck (Zürich), Fritz Gutbrodt (Rüschlikon), Norbert Haas (Berlin), Sophie Hamacher (Berlin), Christiaan Hart-Nibbrig (Lausanne), Daniel Heller-Roazen (Princeton), J. Hillis Miller (Irvine), Neil Hertz (Johns Hopkins), Dana Hollander (McMaster), Carol Jacobs (Yale), Birgit Kempker (Basel), Burkhardt Lindner (Frankfurt), Stefan Lorenzer (Frankfurt), Arne Melberg (Oslo), Jean-Luc Nancy (Strasbourg), Anders Olsson (Stockholm), Håkan Rehnberg (Stockholm), Hans-Jörg Rheinberger (Berlin), Elizabeth Rottenberg (DePaul), Avital Ronell (New York), Neil Sacamano (Cornell), Thomas Schestag (Johns Hopkins), Marianne Schuller (Hamburg), Annette Schwartz (Cornell), Henry Sussman (Buffalo), Rachel Tobias (Johns Hopkins), Sophie Tottie (Berlin), Cornelia Vismann (Frankfurt), Arnd Wedemeyer (Princeton), Hinrich Weidemann (Berlin), and Hanns Zischler (Berlin).

 

Werner Hamacher, born in 1948, is Professor of Comparative Literature at the Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. He has taught at many places, including Amsterdam and Tel Aviv, New York University and Yale University, and also at Ecole Normale Supérieure, Paris. Along a series of much discussed essays and translations (of Nicolas Abraham and Maria Torok, Jean Daive, Jacques Derrida, Jorie Graham, Jacques Lacan, and Paul de Man), he has published pleroma (Ullstein, 1978), Entferntes Verstehen (Suhrkamp, 1998), and Maser (Max Hetzler, 2003), among other studies. Most recently Philosophische Salons, edited by Elisabeth Schweeger (Schauspiel Frankfurt, 2007), and Heterautonomien (Diaphanes, 2008) have appeared. Werner Hamacher is also the general editor of “Meridian – Crossing Aesthetics” at Stanford University Press.

 

Aris Fioretos, born in 1960, studied in Stockholm and Paris, as well as at Yale University. He has published works both literary and scholarly, and received many prizes and awards. His most recent book in German is the novel Die Wahrheit über Sascha Knisch (2003). This fall, his essay collection Das Maß eines Fußes will appear with Carl Hanser Verlag. Aris Fioretos lives and works in Stockholm and Berlin.

Babel:
Festschrift für Werner Hamacher (Babel)

Editor · In German · Weil am Rhein: Urs Engeler, 2008 · 320 pages · Cover: Hinrich Weidemann

ISBN: 978-3-938767-55-9

Beställ